FANDOM


נכון להיום, פשוט מאוד להשיג את מיין קאמפף באנגלית. הוא רב מכר בארצות הברית וקל להשיג אותו ברשתות הספרים הגדולות, בין השאר גם באמזון. לעומת זאת, גם ניתן להשיג את הספר במדינות ערב, ולאחרונה פגו זכויות היוצרים על המקור הגרמני של הספר.

הטענה הרווחת כי הספר מעולם לא תורגם לעברית מוטעית, כי הספר תורגם בשנת 1995 על ידי דן ירון אך ירד מהמדפים בגלל מחאה ציבורית. מאז אותה מחאה ציבורית קשה להשיג את הספר בארץ, ובמיוחד לא מהדורה מלאה. המהדורה של הספר בארץ חלקית בלבד ואינה כוללת את כל הפרקים.

על אף הקשיים בהשגת הספר, נפתח בלוג קטן בשם מיין קאמפף בעברית. הבלוג הוציא לאור את פרק הבכורה של הספר, אך התרגום שלו תורגם ממקור קלוקל ביותר ולכן תרגומו הופסק על אף שמתרגמו היה לקראת סיומו של הפרק השני והפסיק אותו כדי לא להפיץ חומר לא מדויק ומוטעה מבחינה דקדוקית. מאז אותו הזמן, הוא עבר למהדורה חדשה ומוארת יותר וקלה יותר להבנה. מאז הוא החל לעבוד, בקצב גדול ומתמיד, על פרקי הספר. הוא תירגם במהירות רבה את הפרק הראשון בתרגום מחודש - תוך שבוע בלבד! לאחר מכן החל לעבוד על שאר פרקי הספר בקצב ובהתמדה.

הוא החל להעלות את פרקי הספר לאתר חדש, אבל הפעם כתובתו לא פורסמה בפומבי, ועד להודעה חדשה יש לבקש את כתובת האתר מהמתרגם. בדף יצירת קשר ניתן ליצור קשר איתו ולשאול אותו בנוגע לספר.