FANDOM


מיין קאמפף עלול להיות ספר מסוכן בידיים הלא נכונות. הוא אמנם נראה כמו ספר תמים של אדם שחייו הקשים השפיעו עליו וגרמו לו לפנות בין השאר לאנטישמיות, אך אותו האדם ה"תמים" עליו אנחנו מדברים הפך לרשע הגדול ביותר בכל הזמנים. הוא הוביל למותם של שישים מיליוני אנשים במלחמת העולם השנייה, וכעשירית מתוכם יהודים. אותו הספר נועד לשמש לצורכי תעמולה למטרת קידום מטרותיו של אדולף היטלר ימ"ו ושל מטרות המפלגה שלו, מפלגת הפועלים הגרמנית.

מקובל מאוד לחשוב כי הספר מעולם לא תורגם לעברית. אך למעשה, בשנת 1995 יצאה מהדורה חלקית של הספר, בתרגומו של דן ירון. אותה המהדורה נועדה עבור סטודנטים המבצעים עבודות מחקר על אותו האדם אשר הוביל לרצח של אנשים רבים כל כך. בשל מחאה ציבורית הורד הספר מן מהדפים, אם כי באופן זמני, אך לא ניתן למצוא אותו יותר ברשתות בדרך כלל.

לאחרונה אדם אחד החליט לתרגם את הספר לעברית ולאפשר לאנשים הרוצים להשתמש בו לצרכיהם השונים. עם זאת, הוא מביע הסתייגות משימוש לרעה בתרגומו, בין השאר לשימוש בחומר להפצת דעותיו האנטישמיות של אותו אדם.